Menu
Zapisy do grupy na poziomie A1.1 (początkująca)

Początek kursu: 23.11.2022 

godz. 17:30 - 19:00

Zapraszamy!

kontakt mailowy lub telefoniczny:

sekretariat@aftorun.pl / 531 319 149

Kurs online z francuskim lektorem

Kurs online z lektorem z Francji

w godzinach 10:00-14:00

TAŃSZY O 20%!

Kursy 2022/2023

ZAPISY NA KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO OD 1 WRZEŚNIA 2022

*cena kursu rocznego - od 1040 zł

NOWOŚĆ

FRANCUSKI DO 12.00
- poziom A1.1 i A1.2
- lektor z Francji
- od 8 osób w grupie

- termin : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 10h/10h30
- pakiet 45h
- kurs online

 

 

Przykładowe testy

Przykładowe egzaminy DELF, DALF i zakres kompetencji obowiązujących na poszczególne poziomy.

Zakres kompetencji:

A1
Rozumiem, gdy słucham Potrafię zrozumieć słowa i wyrażenia z języka codziennego, które dotyczą mnie, mojej rodziny i mojego bezpośredniego otoczenia, jeżeli ludzie mówią wolno i wyraźnie.
Rozumiem, gdy czytam Potrafię zrozumieć słowa z języka codziennego, jak również bardzo proste zdania znajdujące się np. w ogłoszeniach, na plakatach czy w katalogach.
Mówię - biorę udział w rozmowie

Potrafię komunikować się w prosty sposób pod warunkiem, że mój rozmówca wykazuje chęć współpracy: powtarza wolniej, formułuje inaczej zdanie lub pomaga mi sformułować to, co chcę powiedzieć.

Potrafię zadawać proste pytania na tematy z życia codziennego, jak również pytania związane z moimi bezpośrednimi potrzebami. Umiem także udzielić odpowiedzi na takie pytania.

Mówię - wypowiadam się sam Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać moje miejsce zamieszkania oraz ludzi, których znam.
Piszę

Potrafię napisać krótką kartę pocztową np. z wakacji.

Potrafię wpisać dane osobiste do kwestionariusza np. nazwisko, narodowość i adres na zgłoszeniu hotelowym.

Przykładowy egzamin na poziomie A1:

Arkusz egzaminacyjny: DELF A1

 

 

 

A2
Rozumiem, gdy słucham

Potrafię zrozumieć zdania i słownictwo często używane, związane z tematami bezpośrednio mnie dotyczącymi (np. informacje o mojej sytuacji osobistej, rodzinie, zakupach, najbliższym otoczeniu, pracy).

Potrafię zrozumieć zasadnicze informacje zawarte w ogłoszeniach oraz w prostych i jasnych wiadomościach.

Rozumiem, gdy czytam Potrafię czytać krótkie, proste teksty.

Potrafię wyszukiwać konkretne informacje w dokumentach dotyczących życia codziennego, takich jak reklamy, prospekty, menu, rozkłady jazdy.

Potrafię zrozumieć krótkie i proste listy prywatne.

Mówię - biorę udział w rozmowie

Potrafię rozmawiać na znane mi tematy codzienne w sytuacjach wymagających jedynie prostej i bezpośredniej wymiany informacji.

Potrafię wymieniać krótkie uwagi, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco by brać udział w dłuższej konwersacji.

Mówię - wypowiadam się sam Potrafię użyć serii zdań i wyrażeń tak by w prosty sposób opisać moją rodzinę i innych ludzi, moje warunki życia, wykształcenie i rozwój zawodowy.
Piszę Potrafię pisać proste i krótkie notatki.

Potrafię napisać bardzo prosty list o charakterze prywatnym.

 

Przykładowy egzamin na poziomie A2:

Arkusz egzaminacyjny: DELF A2

B1
Rozumiem, gdy słucham

Potrafię zrozumieć główne punkty wypowiedzi jeśli używany jest język standardowy a tematyka jest mi bliska (szkoła, praca, rozrywka).

Potrafię zrozumieć główne zagadnienia licznych programów radiowych i telewizyjnych, dotyczących aktualnych wydarzeń lub interesującej mnie (osobiście bądź zawodowo) problematyki, jeśli mówi się stosunkowo wolno i wyraźnie.

Rozumiem, gdy czytam Potrafię zrozumieć teksty napisane głównie językiem codziennym lub takim, jakiego sam używam w pracy.Potrafię zrozumieć opisy wydarzeń oraz formuły wyrażające uczucia i życzenia w listach prywatnych.
Mówię - biorę udział w rozmowie Potrafię zmierzyć się z większością sytuacji, jakie można napotkać podróżując w danym obszarze językowym.Potrafię bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy mi bliskie lub takie, które dotyczą życia codziennego (np.: rodzina rozrywka, praca, podróże, aktualne wydarzenia).
Mówię - wypowiadam się sam Potrafię w prosty sposób opowiedzieć o wydarzeniach, moich doświadczeniach, marzeniach, nadziejach oraz zamiarach.

Potrafię krótko podać powody oraz wyjaśnienia dotyczące moich opinii i planów.

Potrafię opowiedzieć historię lub fabułę książki czy filmu oraz przedstawić moje zdanie na ten temat.

Piszę Potrafię napisać prosty i spójny tekst na tematy mi bliskie lub takie, które mnie interesują.

Potrafię pisać listy prywatne, opisujące moje doświadczenia i wrażenia.

 

Przykładowy egzamin na poziomie B1:

Arkusz egzaminacyjny: DELF B1

B2
Rozumiem, gdy słucham Potrafię zrozumieć dość długie, złożone wykłady i dyskusje, jeśli ich temat jest mi znany.

Potrafię zrozumieć programy telewizyjne dotyczące aktualnych wydarzeń.

Potrafię zrozumieć filmy, w których używany jest język standardowy.

Rozumiem, gdy czytam

Potrafię przeczytać ze zrozumieniem teksty dotyczące współczesnych zagadnień, których autorzy wyrażają własny punkt widzenia.

Potrafię zrozumieć współczesny tekst literacki pisany prozą.

Mówię - biorę udział w rozmowie

Potrafię komunikować się na tyle swobodnie i spontanicznie, że wymiana informacji z rozmówcą francuskojęzycznym nie sprawia mi trudności.

Potrafię aktywnie uczestniczyć w rozmowie w znanych mi sytuacjach. Umiem także wyrazić i obronić własną opinię.

Mówię - wypowiadam się sam Potrafię wypowiedzieć się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów dotyczących moich zainteresowań. Potrafię przedstawić opinię na tematy dotyczące aktualnych wydarzeń, jak również określić zalety i wady danego rozwiązania.
Piszę Potrafię, w sposób jasny i szczegółowy, napisać tekst na jeden z wielu tematów dotyczących moich zainteresowań.

Potrafię napisać esej lub sprawozdanie przytaczając informacje i formułując argumenty za lub przeciw danej opinii.

Potrafię napisać list, w którym jasno wyrażę osobiste podejście do danego wydarzenia.

 

Przykładowy egzamin na poziomie B2:

Arkusz egzaminacyjny DELF B2

C1
Rozumiem, gdy słucham

Potrafię zrozumieć długą wypowiedź nawet jeśli nie jest jasno sformułowana i jest niewyraźnie artykułowana.

Potrafię zrozumieć bez większego wysiłku programy telewizyjne i filmy.

Rozumiem, gdy czytam

Potrafię zrozumieć długie, rozbudowane teksty informacyjne lub literackie i ocenić ich zróżnicowanie stylistyczne.

Potrafię zrozumieć artykuły specjalistyczne i długie instrukcje techniczne, nawet gdy nie są związane z moją dziedziną.

Mówię - biorę udział w rozmowie Potrafię wypowiadać się spontanicznie i biegle, nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów.

Potrafię posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie, tak w życiu społecznym jak i w zawodowym.

Potrafię wypowiadać się precyzyjnie oraz nawiązać do wypowiedzi moich rozmówców.

Mówię - wypowiadam się sam

Potrafię wypowiadać się jasno i szczegółowo na różnorodne tematy i związane z nimi zagadnienia.

Potrafię rozwinąć pewne kwestie i zakończyć wypowiedź we właściwy sposób.

Piszę Potrafię zredagować spójny tekst i jasno rozwinąć w nim własny punkt widzenia.

Potrafię wypowiadać się na różnorodne tematy w liście, eseju, raporcie, podkreślając kwestie, które uważam za ważne.

Potrafię dostosować styl wypowiedzi do adresata.

 

Przykładowy egzamin na poziomie C1:

Arkusz egzaminacyjny DALF C1

C2
Rozumiem, gdy słucham Nie mam trudności ze zrozumieniem języka mówionego, zarówno na żywo jak i w mediach, pod warunkiem, że mam czas, by zaznajomić się z danym akcentem.
Rozumiem, gdy czytam Potrafię bez wysiłku czytać każdy tekst o abstrakcyjnej bądź rozbudowanej treści czy formie np. podręcznik, artykuł specjalistyczny lub dzieło literackie.
Mówię - biorę udział w rozmowie Potrafię bez wysiłku uczestniczyć w rozmowie lub dyskusji. Wyrażenia idiomatyczne i kolokwializmy są mi znane.

Potrafię wypowiadać się biegle i precyzyjnie wyrażać drobne niuanse znaczeniowe.

Potrafię zręcznie i prawie niezauważalnie wybrnąć z kłopotliwych sytuacji językowych.

Mówię - wypowiadam się sam

Potrafię opisywać bądź argumentować jasno i płynnie, w odpowiednim do okoliczności stylu.

Potrafię skonstruować logiczną wypowiedź i pomóc słuchaczowi w uchwyceniu i zapamiętaniu ważnych kwestii.

Piszę Potrafię napisać tekst jasny i spójny, w odpowiednim stylu.

Potrafię zredagować listy, raporty lub rozbudowane artykuły w sposób jasny, pozwalając czytelnikowi uchwycić i zapamiętać ważne kwestie.

Potrafię streścić i ocenić dzieło literackie bądź podręcznik

 

Przykładowy egzamin na poziomie C2:

Arkusz egzaminacyjny DALF C2

Transkrypcja tekstów słuchanych: DALF C2

Wszystkie przykładowe arkusze pochodzą ze strony internetowej CIEP: http://www.ciep.fr/

Partnerzy: