Menu
KURSY WAKACYJNE

W ofercie znajdują:
- tradycyjny rozwój 4 kompetencji dla Słuchaczy na poziomie A1/A1.1
- kurs "letni francuski": podtrzymanie znajomości języka dla Słuchaczy na poziomie od A2.2 do B2
- zajęcia "francuski kreatywnie": nauka francuskiego połączona z rysunkiem, piosenką oraz zabawą
Początek kursu od 4 lipca przy min.4 osobach.
Więcej informacji: http://www.aftorun.pl/398/kursy-letnie-2-3-4-5

Kursy letnie

W naszej ofercie znajdziecie kursy na każdym poziomie, dostosowane do różnych grup wiekowych.

Zapraszamy do zapisów!

NOWOŚĆ

FRANCUSKI DO 12.00
- poziom A1.1 i A1.2
- lektor z Francji
- od 8 osób w grupie

- termin : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 10h/10h30
- pakiet 45h
- kurs online

 

 

NOWOŚĆ

FRANCUSKI O 14.00
- poziom A1.1
- lektor z Francji
- od 8  osób w grupie
- poniedziałek: poniedziałek 14.00-15.30
- 45h
- kurs online

 

Opis egzaminów DELF/ DALF

Szczegółowy opis przebiegu egzaminu dla każdego poziomu:

Struktura egzaminu

Każdy poziom egzaminu składa się z czterech części:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstu pisanego,
 • wypowiedzi pisemnej,
 •  wypowiedzi ustnej.

Z każdej części można otrzymać maksymalnie 25 punktów, minimalnie wystarczy mieć 5 punktów z jednej części, lecz w sumie należy zdobyć 50 punktów, żeby móc otrzymać dyplom.

Delf A1
Zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech lub czterech krótkich nagrań z życia codziennego (2 słuchania) Maksymalny czas wszystkich nagrań to 3 min 20 min. 25
Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące czterech lub pięciu tekstów pisanych odnoszących się co sytuacji z życia codziennego. 30 min. 25
Wypowiedź pisemna: Pierwsza część: należy wypełnić formularz, kwestionariusz osobowy Druga część: należy ułożyć kilka prostych zdań (kartka z wakacji, wiadomość, podpis po obrazkiem) odnoszących się do sytuacji z życia codziennego.. 30 min. 25

Wypowiedź ustna:

 • rozmowa o kandydacie
 • wypowiedź na zadany temat
 • odegranie scenki na zadany temat
5-7 min, 10 min na przygotowanie 25

 

Delf A2
Zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech lub czterech krótkich nagrań z życia codziennego (2 słuchania) Maksymalny czas wszystkich nagrań to 5 min 25 min. 25
Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech lub czterech tekstów pisanych odnoszących się co systuacji z życia codziennego. 30 min. 25
Wypowiedź pisemna: Należy napisać dwa krótkie teksty (list do przyjaciela, wiadomość), w których:
 • opisze się wydarzenia lub osobiste przeżycia, doświadczenia
 • napisze się zaproszenie, podziękowanie, prośbę, informację, gratulacje, przeprosiny...
45 min. 25
Wypowiedź ustna: część:
 • rozmowa o kandydacie
 • wypowiedź na zadany temat
 • odegranie scenki na zadany temat
6-8 min, 10 min na przygotowanie 25

 

Delf B1
Zadania czas  punkty
Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące trzech nagrań Maksymalny czas wszystkich nagrań to 6 min 25 min. 25
Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące dwóch tekstów pisanych:
 • wyszukanie informacji w tekście niezbędnych do realizacji konkretnego zadania
 • analiza treści tekstu
35 min. 25
Wypowiedź pisemna: Wyrażenie własnej opinii na jakiś temat, własnego podejścia do pewnej sytuacji (esej, list do gazety, artykuł) 45 min. 25
Wypowiedź ustna: 1 część:
 • rozmowa o kandydacie
 • odegranie scenki na zadany temat
 • wyrażenie własnego zdania na temat opisany w krótkim tekście
15min, 10 min na przygotowanie 25

 

 

Delf B2
Zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące dwóch nagrań:
 • wywiad, wiadomości (jedno słuchanie)
 • przemówienie, fragment audycji radiowej lub programu telewizyjnego, filmu dokumentalnego (dwa słuchania)

Maksymalny czas wszystkich nagrań to 8 min

30 min. 25
Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące dwóch tekstów pisanych:
 • tekst informacyjny dotyczący Francji lub frankofonii
 • tekst argumentacyjny
60 min. 25
Wypowiedź pisemna: Własna wypowiedź argumentacyjna, zabranie głosu w dyskusji (list oficjalny, artykuł , debata pisemna) 60 min. 25
Wypowiedź ustna: Po przeczytaniu krótkiego dokumentu prezentującego pewien problem, prezentacja i obrona własnego zdania. 20 min, 30 min na przygotowanie 25

 

Delf C1
Zadania czas punkty

Rozumienie ze słuchu: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące kilku nagrań:

 • jedno nagranie dłuższe - około 8 min (wywiad, konferencja, debata) dwa słuchania
 • kilka krótkich nagrań radiowych (flesz informacji, spot reklamowy, sondaże) jedno słuchanie
40 min. 25
Rozumienie tekstu pisanego: Należy odpowiedzieć na pytania zamknięte bądź otwarte dotyczące tekstu literackiego bądź dziennikarskiego o długości od 1500 do 2000 słów. 30 min. 25
Wypowiedź pisemna: Pierwsza część: synteza kilku dokumentów pisemnych o długości max.1000 słów Druga część: rozprawka argumentacyjna na temat treści podanych artykułów. 2 dziedziny do wyboru: humanistyczna i naukowa. 2h30. 25
Wypowiedź ustna: Expose na temat przedstawiony w kilku tekstach pisanych a następnie rozmowa z komisją 2 dziedziny do wyboru: humanistyczna i naukowa 30 min, 60 min na przygotowanie 25

 

Delf C2
Zadania czas punkty
Rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna: Pierwsza część: streszcenie (francuskie compte rendu) nagrania Druga część: Trzecia część: rozmowa z komisją 30 min, przygotowanie: 60 min. 50
Rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemna: Zredagowanie ustrukturyzowanego tekstu (artykuł prasowy, przemówienie, list od redakcji...) na podstawie kilku tekstów o długości w sumie około 2000 słów. 3h30 min. 50

 

 

Partnerzy: